Jeugdraad

De jeugdraad is een decretaal bepaald adviesorgaan dat de belangen van alle jongeren, individueel of georganiseerd, tracht te behartigen. Daarnaast staat de jeugdraad o.a. in voor de organisatie van activiteiten voor de jeugd zoals een grote kinderhappening Ninove Speelstad! met activiteiten voor jongeren tussen 6 en 12 jaar, de vlottentocht op de Dender, een jaarlijks sinterklaasfeest, activiteiten voor dag van de jeugdbeweging, enz....

De jeugdraad bestaat uit een dagelijks bestuur dat maandelijks vergadert en een algemene vergadering die ongeveer driemaandelijks samenkomt. Tijdens deze vergaderingen adviseert de jeugdraad het stedelijk jeugdbeleid. De jeugdraad kan ook zelf initiatieven organiseren en uitwerken en coördinerend optreden.

De jeugddienst zorgt voor de administratieve ondersteuning van de jeugdraad.

Voorzitter van de jeugdraad is Jo Praet. Daarnaast zetelen, behalve de afgevaardigden van Ninoofse jeugdverenigingen, ook afgevaardigden van sport- en cultuurraad en individueel geïnteresseerden.

Jeugdverenigingen of individuele jongeren die wensen aan te sluiten bij de stedelijke jeugdraad moeten de jeugddienst contacteren.

Voor meer informatie, aanvragen en vrijwilligers kunnen geïnteresseerden zich wenden tot de jeugddienst of op jeugdraadninove@gmail.com en de facebookpagina.

Nieuws

Geen nieuwsberichten beschikbaar.